Albert Enstein

Autorem cytatu tego tygodnia jest Albert Enstein, jeden z największych fizyków – teoretyków. Urodził się 14 marca 1879 roku w Ulm w Niemczech. Sześć tygodni później jego rodzina przeniosła się do Monachium, gdzie później rozpoczął swoją edukację.

Po ukończeniu szkoły średniej, naukę kontynuował w Szwajcarii na Politechnice w Zurychu, którą ukończył w 1901. Rozpoczął pracę w Urzedzie Patentowym w Szwajcarii jako asystent techniczny. W 1905 roku uzyskał stopień doktora. W 1909 został profesorem nadzwyczajnym. W 1914 roku powrócił do Niemiec i pozostałw Berlinie do 1933 roku. W tym roku zrzekł się z powodów politycznych obywatelstwa niemieckiego i wyemigrował do Ameryki.

Jego odkrycia zmieniły oblicze fizyki i techniki. Największe dokonanie Einsteina, które go tak wysoko w rankingu historii fizyki wyniosło, to Ogólna Teoria Względności, dotycząca oddziaływań grawitacyjnych i ich związku z geometrią przestrzeni fizycznej. Teoria ta, w tamtym czasie, nie była ,,prowokowana” przez żadne doświadczenie, przez żadne zjawisko. Sformułowanie jej wymagało niebywałej odwagi intelektualnej i ogromnej pracy umysłowej.Nie za to  dostał Einstein  Nobla. Nagrodę Nobla przyznano mu w 1921 roku za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego, tego, który ma tyle zastosowań technicznych (np. fotokomórki).

Po sformułowaniu OTW Einstein zajął się następnym, nierozwiązanym do tej pory, problemem z fizyki, a mianowicie unifikacją oddziaływań grawitacyjnych z innymi oddziaływaniami. Aby spróbować zrozumieć sens unifikacji oddziaływań warto przypomnieć sobie pewne fakty z historii fizyki. Newton formułując słynne, znane ze szkoły prawo grawitacji, dokonał unifikacji zjawisk zachodzących w pobliżu Ziemi (spadanie ciał) ze zjawiskami ,,niebieskimi” (ruchy planet). Maxwell , dlatego jest taki wielki, że dokonał ostatecznej unifikacji oddziaływań elektrostatycznych i magnetycznych. Teraz rozumiemy, że siła, która powoduje przyciąganie kurzu , uderzenie pioruna i siła dyktująca igiełce magnetycznej jak się ustawić, to w gruncie rzeczy objaw jednego oddziaływania, które dzisiaj nazywamy elektromagnetycznym,  własności dzięki którym możemy sobie wysyłać i odbierać przeróżne fale radiowe, rozumiemy też jakie konsekwencje ma fakt, że światło jest też niczym innym jak falą elektromagnetyczną. Einstein dostrzegł potrzebę unifikacji i temu zagadnieniu poświęcił intensywnie resztę życia. Nie rozwiązał go. Zmarł 18 kwietnia 1955 roku w USQA.

Einstein był samotnikiem, pracował sam.

 

 

 

Jak wielu słynnych, wielkich ludzi, miał powodzenie u kobiet i z pewnością lubił z tego skorzystać. Nie był jednak wzorem męża i ojca. Jego pierwsze małżeństwo nie przetrwały próby czasu, a synowie których miał odciągali go od pracy twórczej. Dodatkowo bieda w domu, spowodowały że uciekł do domu swojej dalekiej kuzynki Elsy, która chętnie stworzyła mu azyl od przyziemnych kłoppotów. Z całą pewnością Einstein był do końca swego życia aktywnym fizykiem i filozofem. Tak jak wielu innych fizyków odnajdywał relaks w muzyce. W sposobie uprawiania fizyki Einstein był bliski wielkim artystom.

 

Kalendarium

 

14 marca 1879 :Urodził się w Ulm w Bawarii. W tym samym roku rodzina przeniosła się do Monachium, a później, gdy Einstein miał 15 lat – do Mediolanu we Włoszech.
1900 :Ukończył studia matematyczne i fizyczne na politechnice w Zurychu w Szwajcarii.
1901 :Przyjął obywatelstwo szwajcarskie.
1902 :Rozpoczął pracę jako inspektor w szwajcarskim biurze patentowym. W tym czasie rozpoczął wydawać prace dotyczące teoretycznych aspektów i zagadnień w fizyce.
1905 :Przedłożył swoją szczególną teorię względności. Pokazał, że takie dziwne zjawiska, jak zmiany rozmiarów, masy i tempa upływu czasu, stają się zauważalne, gdy prędkości zbliżają się do prędkości światła.
1909 :Został profesorem nadzwyczajnym fizyki teoretycznej na uniwersytecie w Zurychu. Stanowisko to stworzono specjalnie dla niego.
1911 :Uzyskał stanowisko profesora fizyki na uniwersytecie w Pradze, wtedy pod panowaniem austro-węgierskim.
1912 :Powrócił na swe poprzednie stanowisko na uniwersytecie w Zurychu.
1914 :Został dyrektorem Instytutu Fizyki w Berlinie. Ponownie stał się poddanym Cesarza Niemiec, co wiązało się z rezygnacją z obywatelstwa Szwajcarskiego.
1915 :Ogłosił ogólną teorię względności, w której stwierdził, że efekty grawitacji i przyśpieszenia są równoważne. Z tej teorii wynika, że grawitacja powoduje ugięcie toru światła i zmienia jego częstotliwość.
1919 :Zespół pod kierownictwem A. Eddingtona potwierdził obserwacyjnie ogólną teorię względności, dowodząc źe Słońce zakrzywia promień światła gwiazdy, znajdującej się poza nim.
1921 :Otrzymał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego i prace teoretyczne w dziedzinie fizyki.
1930 :Opublikował książkę About Zionism (O syjonizmie).
1934 :Pozbawiony pracy i domu po dojściu nazistów do władzy, Einstein przeniósł się do Ameryki, gdzie został profesorem w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Princeton w stanie New Jersey. Coraz głośniej zaczął wyrażać swe poparcie dla utrzymania pokoju na świecie.
1939 :Wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosvelta, namawiając do szybkiego działania w badaniach nad bombą atomową.
1940 :Przyjął obywatelstwo amerykańskie.
1945 :Rozpoczął nalegania na ustanowienie międzynarodowej kontroli nad bronią atomową.
1950 :Przedstawił jednolitą teorię oddziaływań elektromagnetycznych i grawitacyjnych, której nie zaakceptowali inni fizycy.
1952 :Odrzucił zaproszenie do objęcia urzędu drugiego prezydenta Izraela.
18 kwietnia 1955 :zmarł we śnie w szpitalu w Princeton. Krótko po jego śmierci nowemu sztucznemu pierwiastkowi chemicznemu nadano nazwę einstein.

Wykorzystano:

Albert Enstein. Rewolucja w fizyce Zofia Gołąb-Meyer, Instytut Fizyki UJ

Wikipedia.

 

 

Oto inne sentencje Ensteina:

1. Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.

2. Jak to się dzieje, że nikt mnie nie rozumie, a wszyscy mnie uwielbiają?

 

3. Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby: albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko.

4. Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.

5. Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości.

6. Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze.

7. Najcenniejsze rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze.

8. Odczuwam wyłącznie głęboki smutek widząc, jak Bóg karze swoje dzieci za ich niezliczone głupstwa, za które tylko On sam jest ostatecznie odpowiedzialny; uważam, że tylko Jego nieistnienie mogłoby Go usprawiedliwić.

9. Jeśli moja teoria względności się potwierdzi, Niemcy okrzykną mnie Niemcem, a Francuzi będą widzieć we mnie obywatela świata. Natomiast jeśli okaże się błędna, dla Francuzów będę Niemcem, a Niemcy stwierdzą, iż jestem Żydem.

10. Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.