GLOWNA

KOBIETA

„Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko. „ K.Nosowska Jakie jesteśmy? POrtal dla kobiet i o kobietach. [..czytaj więcej..]