Świąteczne kolędowanie

Już jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Pewnie  wszystkie jesteście bardzo zmęczone przygotowaniami, aby niczego nie zabrakło w te Święta. W kuchni wrzawa, strojenie choinki, ostatnie sprzątania. A może uda Wam się znaleźć chwilkę, aby zorganizowac również rodzinne kolędowanie?

Przdstawiamy kilka kolęd, wraz z akordami na gitarę, która w wielu domach stoi za szafą zupełnie zapomniana. Może odkurzymy ją i wspólnie pośpiewamy?

______________________

1. A wczora z wieczora

E A H7 E A
1.A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
fis H7 E cis fis H7 E
Z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
Przyszła nam nowina, /2x
Panna rodzi Syna. /2x
2.Boga prawdziwego, Nieogarnionego
Za wyrokiem Boskim, w Betlejem żydowskim.
3.Pastuszkowie mali w polu wtenczas spali
Gdy Anioł z północy światłość z nieba toczy
4.Chwałę oznajmując, szopę pokazując
Gdzie Panna z Dzieciątkiem, z wołem i oślątkiem.

______________________

2. Anioł pasterzom mówił.

1.Anioł pasterzom mówił:                                   D A D D    
Chrystus się wam narodził                                  D G E7 A
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście              D G D A D A
narodził się w ubóstwie                                      D A D A
Pan wszego stworzenia.                                     D G A D

2.Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

3.Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się  Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stwoszenia!
______________________

3. Bóg się rodzi.

C F C C F G
1.Bóg się rodzi, moc truchleje: Pan niebiosów obnażony,
C F C C F G
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony;
G C G C7
Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami
G C F G C
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
2.Cóż masz niebo, nad ziemiany? Bóg porzuciłszczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
3.Podnieś rękę Boże Dziecię! Błogosław ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłęswą siłą,
Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski zmiastami
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

______________________

4. Cicha noc.

G
Cicha noc ,święta noc,
a D G G7
Pokój niesie ludziom wszem.
C G
A u żłóbka Matka Święta ,
C G
Czówa sama uśmięchnięta.
a D G
Nad Dzieciątka snem,
G D G
Nad Dzieciątka snem.

Cicha noc,święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziweni,
Za Anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc,święta noc,
Narodzony Boży Syn.
Pan Wielkiego Majestatu,
Niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win,
Odkupienie win.

Cicha noc,święta noc,
Jakiż w Tobie dzisiaj cud,
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud
Błogosławi lud.

______________________

5. Dzisiaj w Betlejem

 C CG                   

1.Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
CCG                
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.     GC
Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi.
GC             
Anieli grają , króle witają, GC                     
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, FGC         
Cuda, cuda ogłaszają.
2.Maryja Panna Dzieciątko piastuje
I Józef święty Ono pielęgnuje.
3.Chociaż w stajence Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.

______________________

6. Gdy się Chrystus rodzi.

C F C C G C
1.Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
C F C C G C
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi
G C G C
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
C F G C F G7 C
Ref. „Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.”
2.Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel: Ref.

______________________

7. Lulajże Jezuniu.

C F G C
1.Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
C7 F G C
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
C F G C
Ref. Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj,
a d G C
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj. /2x

2.Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

3.Lulaże piękniuchny nasz aniołeczku
Lulajże maluchny świata kwiateczku

4.Lulajże różyczko najozdobniejsza
Lulajże lilijko najprzyjemniejsza

5.Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko
Lulaj najśliczniesze świata słoneczko

6.Matuniu kochana już odchodzimy
Małemu Dzieciątku przyśpiewujemy

7.Cyt cyt cyt już zaśnie małe Dzieciątko
Patrz jeno jak śpi niby kurczątko

8.Cyt cyt cyt wszyscy się spać zabierajcie
Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie

______________________

Życzę wszystkim radosnego kolędowania i Wesołych Świat Bożego Narodzenia.