Wnioski 500+ można składać już od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia Rodzice mogą składać wnioski o świadczenie w programie Rodzina 500 plus. Wnioski takie można składać w urzędzie gminy osobiście, lub przez internet. Ustawa, która wprowadza ten program została podpisana 16 lutego.WNIOSKI 500 +  

 

Wniosek_o_świadczenie_wychowawcze – tutaj możecie pobrać wniosek, który pomimo że składa się z 14 stron nie jest specjalnie trudny do wypełnienia.

W części I – wpisujemy dane osoby która ubiega się o świadczenie – czyli dane rodzica. W części A podajemy dane pierwszego dziecka, a w części B dane pozostałych dzieci, które są na naszym utrzymaniu. Następną rubrykę, którą musimy wypełnić to dane pozostałych członków rodziny osoby która ubiega się o świadczenia w programie Rodzina 500 plus.

Jeżeli nasze dzieci lub dziecko posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – wypełniamy punkt 5.

W punkcie 6 zaznaczamy do jakiego organu odprowadzamy składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W przypadku ubiegania się o świadczenia na drugie i kolejne dzieci to przechodzimy już na koniec wniosku, wpisujemy numer konta, zaznaczamy jakie załączniki będą dołączone do wniosku, podpisujemy i zanosimy do urzędu.

Jeżeli jednak będziemy ubiegać się o świadczenia na pierwsze dziecko musimy wypełnić jeszcze punkt 7, gdzie musimy podać informacje pozwalające na ustalenie dochodu jaki został osiągnięty w roku poprzedzającym rok składania wniosku – czyli w tym roku za rok 2015.

Kiedy takie świadczenia będą nam przysługiwały?

500 złoty miesięcznie otrzyma każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Tutaj nie ma żadnych rygorów co do zasobności portfela rodziny. Jeżeli jednak rodzina ma tylko jedno dziecko, również może starać się o otrzymanie takiego świadczenia, jednakże w takim przypadku musi spełniać jeden warunek: dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 800 zł netto lub 1200,00 zł. w przypadku dziecka niepełnosprawnego. To kryterium trzeba będzie potwierdzać co roku.

Świadczenia będą wypłacane aż do ukończenia 18 roku życia przez nasze dziecko, lub w przypadku wypłacania świadczeń na pierwsze dziecko do czasu, aż nasz dochód nie przekroczy wymaganego kryterium.

Jeżeli zdążymy złożyć wniosek do końca czerwca – świadczenie zostanie nadpłacone już od stycznia 2016 roku.

Do programu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Pełną treść ustawy znajdziemy TUTAJ. 

Nie wiesz czy przysługuje Ci prawo do 500 złoty na dziecko? Rozwiąż QUIZ a wszystko stanie się jasne.

Jeżeli quiz wyszedł Wam pozytywnie pamiętajcie- Wnioski 500+ można składać już od 1 kwietnia 2016 r.

Czy program Rodzina 500 plus spowoduje, że w Polsce dzieciaczków będzie przybywać? Czas pokarze. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie?