GRAFIKA RASTROWA I WEKTOROWA

Grafikę komputerową możemy podzielić w wielkim uproszczeniu na dwie części . Pierwsza jest to grafika  wektorowa druga rastrowa.

Różnice pomiędzy tymi dwoma odmianami grafiki są ogromne. Postaram się w tym artykule króciutko je opisać i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania z nimi związane.

Rysunek wektorowy zbudowany jest z obiektów geometrycznych i wszelkiego rodzaju ich odkształceń. Informacje o tych obiektach czyli liniach prostych , elipsach, kołach, kwadratach, krzywych zapisywane są do pliku.

Przykładowo informacjami o obiekcie linia prosta będą : punkt początkowy i punkt końcowy.

Efektem finałowym powstania obrazu jest przeliczanie przez komputer według wzoru matematycznego wszystkich punktów, z których składa się rysunek i wyświetlenie go na monitorze.

W ten sposób kiedy powiększymy lub pomniejszymy nasz rysunek powstaje bardzo wyraźny obraz nie tracący na jakości.

Sumując informacje zawarte w tych kilku zdaniach możemy powiedzieć że grafika wektorowa to obraz składający się z figur geometrycznych wygenerowanych komputerowo. Przy czym jest on tworzony tylko i wyłącznie na komputerze i nie ma przełożenia na rzeczywistość.

Głównym przeznaczeniem grafiki wektorowej jest tworzenie ilustracji. Potocznie nazywa się ja właśnie ilustracyjną lub też obiektową dlatego ze składa się właśnie z obiektów i figur geometrycznych.

Formaty plików wektorowych to: cdr, epd, pdf. Programy wykorzystywane do tego rodzaju grafiki to : corel draw, autocad, adobe ilustrator, sketch.

Co to takiego w takim razie jest grafika rastrowa?

Pliki zapisywane rastrowo są inaczej zwane bitmapami. Jest to siatka składająca się z tysięcy kolorowych punktów nazywanych pikselami. Są one ułożone w kolumny i rzędy. Posiada ona dwie cechy które ją charakteryzują : wielkość i szerokość bitmapy. W pikselach kolory są opisywane liczbą bitów danego obrazka.                       Każda informacja o kolorze jest zapisana w postaci ilości bitów. Wartość 1 oznacza czerń lub kolor, wartość zero oznacza brak koloru lub biały. W kolorowej grafice rastrowej zawarte są przeważnie od jednego do ośmiu bitów dla każdego koloru bazowego. W czarno – białej na opisanie jednego piksela przypada jeden bit. Rozróżniamy mapy bitowe 1-bitowe, 8 – bitowe, 16-bitowe, 24-bitowe, 32-bitowe.

Formaty plików rastrowych to : bmp, jpg, gif, tiff, pcx.

Programy do grafiki rastrowej to : Adobe photoshop, paint, gimp, corel photo-paint. Jakość zapisywanych obrazów jest zależna zatem od zapisanych w pliku pikseli oraz od ilości przechowywanych w pikseli informacji. Niestety jakiekolwiek zmiany wielkości obrazu rastrowego powodują utratę jego jakości. Głównym jej przeznaczeniem jest obróbka zdięć i realistycznych obrazów.

Sumując, grafika rastrowa to bitmapy zapisane na komputerze za pomocą pikseli.

Mam nadzieję, że artykuł będzie pomocny przy doborze programu do tworzenia odpowidniej grafiki, w zależności od jej przeznaczenia.