JAK COFNĄĆ SIĘ W CZASIE?

Zdarza się, że nasza zabawa na komputerze kończy się złym działaniem systemu. Jeżeli awaria nie wynika z bardzo poważnego błędu, typu błąd rejestru, możemy ratować się narzędziem PRZYWRACANIE SYSTEMU. Aby skorzystać z tego narzędzia musimy być zalogowani na naszym komputerze jako administrator.

Znajdziemy je klikając na START – WSZYSTKIE PROGRAMY – AKCESOSRIA – NARZĘDZIA – PRZYWRACANIE SYSTEMU.

Otworzy nam się okienko przywracania systemu, gdzie możemy wybrać punkt przywracania. 

System zostanie przywrócony do stanu, jaki był na podany dzień. Komputer zostanie automatycznie zresetowany. Po ponownym załączeniu komputera zobaczymy informację iż nasz komputer został pomyślnie przywrocony do dnia …

Komputer własnie został cofnięty do wybranego dnia.

Kiedy przywracanie systemu może nam pomóc?

1. zostało wgrane oprogramowanie, które nie działa;

2. zainstalowany przez nas sterowanik powoduje konflikty sprzętowe;

3. może być użyteczna gdy dokonaliśmy nieporządanych zmian w systemie;

Ważną rzeczą jest to iż przy pomocy przywracamnia systemu możemy cofnąć zmiany systemowe, nie naruszając przy tym plików osobistych użotkownika takich jak: dokumenty, zdjęcia, woadomości e-mail itp.

Punkty przywracania systemy są tworzone przez system automatycznie podczas np. aktualizacji systemu. Możemy utworzyć sobie jednak takie punkty przywracania systemu sami.

Klikamy na START – z prawej strony widzimy napis komputer na który klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy WŁAŚCIWOŚCI. W oknie zaznaczamy Ochrona Systemu. Teraz możemy zaznaczyć dla którego dysku zopstanie utworzony punkt przywracania systemu. Klikamy – UTWÓRZ i podajemy konkretną nazwę dla naszego punktu. Nastąpi tworzenie punktu przywracania systemu, do którego będziemy mogli wrócić kiedy zajdzie taka potrzeba.

Mam nadzieję, ze nie będziecie zmuszeni korzystać z punktu przywracania systemu, nie mniej punkt przywracania warto miec przygotowany.

Powyższy opis przeznaczony jest dla systemu Windows7.