Jak znaleźć pracę

Jak znaleźć pracę, która da nam satysfakcję?

Blisko połowę swojego życia spędzamy, pracując. Dlaczego przez tyle czasu mamy robić coś, do czego nie mamy predyspozycji, czego nie lubimy, czy co nas nie interesuje?

Każdy ma w sobie niezwykłą kombinację zainteresowań, pragnień, rozwiniętych umiejętności i bogactwo nierozwiniętych talentów. Podstawowa lekcja ludzi, którzy odnieśli sukces, jest: rób to, co lubisz robić -łączenie „przyjemnego z pożytecznym”, Czasem ludzie nie wierzą, ze mogliby tak zarabiać. Ale też często nie wiedzą, co lubią robić, nie mają świadomości, jakie są ich mocne strony. Jeśli odnajdą swoją życiową pasję, są na drodze, by wykonywać pracę, którą kochają.

 

JAK WIĘC ROZPOZNAĆ SWOJE MOCNE STRONY?

Na początku przedstawię jeden sposób, jakim jest zastosowanie testów psychologicznych i predyspozycji zawodowych, potem podam przykład ćwiczenia, które można wykonać samodzielnie.

Jest szereg testów psychologicznych, które pomogą nam je odkryć. Doradcy zawodowi często korzystają z tzw. testów predyspozycji zawodowych, które oprócz naszych mocnych stron wskazują zajęcia, czy rodzaj pracy, który z dużym prawdopodobieństwem przyniesie nam satysfakcję.

 

Testy takie osoby bezrobotne mogą bezpłatnie wykonać u doradcy zawodowego w Urzędzie Pracy, a studenci w Biurze Karier na swojej uczelni.

 

Można oczywiście skorzystać z odpłatnej usługi prywatnej firmy, np. mojej (www.entuzja.pl). Wówczas spotykamy się minimum dwukrotnie. Pierwsze spotkanie służy określeniu zasobów danej osoby, jest spotkaniem diagnostycznym, oprócz testów bardzo cennym uzupełnieniem są informacje z rozmowy-wywiadu. Natomiast potem przeprowadzamy doradztwo na podstawie zebranych i zanalizowanych informacji.

 

Należy przy tym pamiętać, ze doradca zawodowy nie podejmie za nikogo decyzji, on jedynie pomaga w wyborze zawodu, wspiera w dostrzeżeniu możliwości, uświadamia mocne strony danej osoby. Pełni bardziej rolę konsultanta kariery, niż osoby, która daje rady.

 

 

Są też portale internetowe, na których można wykonać uproszczoną wersję takich testów np. portale pracy, należy jednak podejść do wyników z dystansem. Zawsze najważniejsze jest, to co my czujemy i uważamy, że jest właściwe, jeśli chodzi o nasza drogę zawodową. Testy zazwyczaj upraszczają rzeczywistość, szczególnie jeśli nie są profesjonalnie stworzone i interpretowane przez eksperta.

 

JAK SAMODZIELNIE ODKRYWAĆ SWOJE MOCNE STRONY?

Tutaj wskazówką mogą być nasze zainteresowania, zajęcia, które lubimy podejmować w wolnym czasie. Nasza pozazawodowa aktywność również pozwalarozwinąć wiele umiejętności, które z powodzeniem mogą być zastosowane w pracy zawodowej. Poza tym, idealnie by było, gdyby na naszym hobby, pasji można by zarobić.

Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że potrafimy robić coś bardzo dobrze, lepiej od innych i dopiero zainspirowani np. odpowiednim pytaniem, zaczynamy patrzeć na swoje umiejętności inaczej. Często również to otoczenie – znajomi, przyjaciele, rodzina – dostrzegają jakieś szczególne uzdolnienia wyróżniające nas spośród innych.

Proponuję zrobić sobie burzę mózgów, czyli puścić całkowicie wodze fantazji i bez oceny zapisać wszystko, co nam przyjdzie do głowy – napisz, jakie są twoje zainteresowania, co najbardziej lubisz robić w czasie wolnym od pracy? Jakie jest twoje hobby? Potem można zastanowić się, jak to wykorzystać w pracy, jakie zajęcia zawodowe się z tym wiążą. Mogą to być na początku nawet absurdalne przykłady np. jedna z uczestniczek mojego szkolenia napisała, że lubi spać i mogłaby świadczyć usługi dla producentów łóżek –sprawdzać, czy są wygodne. Nieraz takie dziwne pomysły są najbardziej wartościowe. Dopiero, gdy mamy długą listę, dokonujemy racjonalnej selekcji.

 

CZY ŁATWO JET ODKRYĆ SWOJĄ PASJĘ I PODĄŻAĆ ZA NIĄ?

Oczywiście, odkrywanie siebie, swoich zalet, zainteresowań wymaga wysiłku, ale jest to na pewno niezwykła przygoda. Często też pomimo tego, że ludzie wiedzą, co ich pasjonuje, boją się podjąć ryzyko i zamienić swoją pasję w pracę.

 

Jeśli trudno znaleźć wymarzoną pracę, jedną z dróg jest własny biznes. Tutaj oczywiście też warto zastanowić się, czy ludzie potrzebują takich usług i produktów i jak je sprzedać. Idealnie jest, gdy możemy połączyć nasze potrzeby z potrzebami rynku. Jednak gdybym miała osobiście stanąć przed dylematem: robię albo to, co kocham, albo to, co można łatwo sprzedać, na pewno wybrałabym swoją misję. Dlatego też spełniam się w swojej pracy.

 

Na zakończenie przytoczę słowa Henrego Forda: „Bez entuzjazmu, pasji, nigdy nie osiągnięto niczego wielkiego” i tu tkwi klucz do satysfakcji i sukcesu w życiu zawodowym.

Beata Wolfigiel

ENTUZJA

www.entuzja.pl