KOBIETA

„Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko. „

K.Nosowska

Jakie jesteśmy? POrtal dla kobiet i o kobietach.