Konstytucja 3 Maja

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił ustawę Rządową, reformującą ustrój państwa.

Najważniejszym osiągnięciem ustawy było:

– zniesienie liberum veto i wolnej elekcji,

– wprowadzenie czterech stałych ministerstw,

– zwiększenie władzy wykonawczej króla,

– potwierdzenie praw mieszczan,

– objęcie ocbroną prawną chlopów oraz powołanie 100 – tysięcznego wojska.

Twórcy ustawy: król Stanisław August, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski przygotowali ją w tajemnicy, a wnieśli na obrady, kiedy posłowie przeciwnego obozu nie wrócili jeszcze do stolicy po przerwie wielkanocnej.

Zwolenników zawiadomiono zawczasu. Konstytucja spotkała się z ogromnym entuzjazmem i zaprzysięgano jej bronić jak kraj długi i szeroki. To druga, po amerykańskiej, konstytucja na świecie.  Choć w dwa lata później została obalona, po rozbiorach została testamentem wolności i dumy.