Sekrety sukcesu

Każdy lub większość z nas dąży, przynajmniej podświadomie, do

sukcesu i to w rożnych dziedzinach życia. Wszyscy, ktorzy stawiają

sobie cele i zmierzają do ich realizacji, poszukują odpowiedzi na

pytanie, co tak naprawdę decyduje o osiąganiu sukces

Darmowa publikacja  dostarczona przez

ZloteMysli.pl

c Copyright for Polish edition by PBC Pro Business Communication & ZloteMysli.pl

Data: 09.06.2006

Tytuł: 8 Sekretow Sukcesu Napoleona Hilla

Autor: Przemysław Joskowiak

Skład: Anna Popis-Witkowska

 

Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie

 

rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości

publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej

odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.

 

 

 

 

PBC Pro Business Communication

 

www.pro-de.pl

 

Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora

 

 

 

 

Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www.ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

All rights reserved.

SPIS TREŚCI

KILKA SŁÓW WSTĘPU……………………………………………………………………………….4

8 PODSTAWOWYCH KLUCZY DO SUKCESU………………………………………………….6

 

 

 

 

Sekret pierwszy: Trzeba mieć cel………………………………………………………..7

Sekret drugi: Atrakcyjność przyciąga sukces……………………………………….9

Sekret trzeci: Sukces jest wiarą…………………………………………………………11

Sekret czwarty: Trzeba robić więcej…………………………………………………..12

Sekret piąty: Trzeba żyć optymizmem……………………………………………….14

Sekret szosty: Podstawą jest kontrola………………………………………………..15

Sekret siodmy: Potęgą jest nauka……………………………………………………..17

Sekret osmy: Trzeba korzystać z nawyku…………………………………………..18

 

PODSUMOWANIE……………………………………………………………………………………20

 

LITERATURA………………………………………………………………………………………….22

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 4

 

Kilka słów wstępu

 

 

 

 

 

Każdy lub większość z nas dąży, przynajmniej podświadomie, do

sukcesu i to w rożnych dziedzinach życia. Wszyscy, ktorzy stawiają

sobie cele i zmierzają do ich realizacji, poszukują odpowiedzi na

pytanie, co tak naprawdę decyduje o osiąganiu sukcesu. Psychologia

sukcesu, literatura motywacyjna lub literatura sukcesu to obecnie

pojęcia, ktore także w Polsce cieszą się rosnącą popularnością

i stanowią źrodło praktycznej wiedzy dla tych, ktorzy chcą osiągnąć

sukces.

Każdy, kto poważnie podchodzi do kwestii osiągania sukcesu, nie

może obejść się bez publikacji takich autorow jak Anthony Robbins,

Dale Carnegie, Robert Schuller, Robert Kiyosaki czy Napoleon Hill.

Spośrod wymienionych pisarzy-mentorow czołowe miejsce zajmuje

z pewnością Napoleon Hill, ktorego dzieło „Myśl i bogać się” (z ang.

„hink and grow rich”) to nie tyle śiatowy bestseller w tej

dziedzinie literatury, co prawdziwa legenda.

„yś i bogaćsię” oraz książi „ukces. Trzeba tylko

chcieć” (Napoleon Hill, W. Clement Stone), „apoleona Hilla Klucze

do Sukcesu” to kopalnia wiedzy o pozytywnym myśeniu i inspiracji

do osiąania sukcesu.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 5

E-book „8 Sekretow Sukcesu Napoleona Hilla” jest probąprezentacji

najważiejszych idei i przesłń8 z 17 zasad osiąania sukcesu

sformułwanych przez Napoleona Hilla. Głwnym zamiarem autora

tej publikacji był stworzenie krotkiego i zwięłgo przewodnika po

śiecie filozofii sukcesu Hilla oraz zainspirowanie czytelnikow do

dalszego studiowania tej wiedzy.

E-book bazuje całowicie na treśi wyżj wymienionych publikacji

Napoleona Hilla, a wybor, prezentacja i interpretacja zasad

osiąania sukcesu sąkoncepcjąautorską

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 6

 

8 podstawowych kluczy do sukcesu

 

 

 

 

 

Napoleon Hill był nie był człowiekiem sukcesu w sensie tradycyjnym

i najbardziej oczywistym. Jego sukcesem nie były ani dokonania

zawodowo-biznesowe ani publiczno-społeczne. Jego nazwisko było

przez długi okres znane jedynie wąskiej grupy ludzi, ktorzy mieli

jednak jedną cechę wspolną: wszyscy należeli do grona 2% ludzi,

ktorych sposob myślenia i działania doprowadził do najwyższych

szczytow sukcesu, tam, gdzie 98% ludzi nigdy nie dotrze. Napoleon

Hill był teoretykiem i filozofem, ktorego dziełem życiowym było

zbadanie praktycznych zasad osiągania sukcesu w oparciu

o rozmowy z postaciami wybitnymi.

Nauka Hilla to filozofia sukcesu oparta na siedemnastu zasadach:

precyzja celu, trust mozgow, atrakcyjna osobowość, praktyczna

wiara, dodatkowych tysiąc krokow, osobista inicjatywa, pozytywna

postawa umysłowa, kontrolowany entuzjazm, samodyscyplina,

precyzyjne myślenie, skupiona uwaga, praca zespołowa, nauka na

przeciwnościach i porażkach, tworcza wizja, dobre zdrowie, budżet

czasu i pieniędzy, siła nawyku.

Filozofia Hilla to także 8 podstawowych SEKRETÓWlub inaczejkluczy do sukcesu, bez ktorych nie da się

SUKCESU

obejść przy realizacji jakichkolwiek celow. Są one przedmiotem

niniejszej publikacji:

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 7

1. Sekret pierwszy: Trzeba mieć cel

2. Sekret drugi: Atrakcyjność przyciąga sukces

3. Sekret trzeci: Sukces jest wiarą

4. Sekret czwarty: Trzeba robić więcej

5. Sekret piąty: Trzeba żyć optymizmem

6. Sekret szósty: Podstawą jest kontrola

7. Sekret siódmy: Potęgą jest nauka

8. Sekret ósmy: Trzeba korzystać z nawyku

 

Sekret pierwszy: Trzeba mieć cel

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty.

Jeśli chcesz siać na lata, sadź drzewa.

Jeśli chcesz siać na wieczność, zasiewaj idee!

 

(Klucze do Sukcesu, 1998, s. 12)

 

Wszystko zaczyna się od idei, myśli czy celu

. W filozofii

 

 

sukcesu stworzonej przez Napoleona Hilla pojęcie „precyzji celu”

zajmuje czołwe miejsce. Precyzja celu to spisana i odpowiednio

sformułwana myś czy idea, to „unkt wyjśiowy każego

dokonania” (s. 11), to począek każego działnia, to zdolnośćprecyzyjnego myśenia wąkiej grupy wizjonerow, to pierwszy

i najważiejszy krok do sukcesu.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 8

Zgodnie z teorią 2/98 jedynie 2% ludzi obdarzonych jest

umiejętnością dokładnego i precyzyjnego określania swoich celow

życiowych. Oznacza to, iż jedynie 2% wie tak naprawdę, dokąd

zmierza. Aby moc zacząć działać i odnosić sukcesy, trzeba mieć cel –

to podstawowa koncepcja sukcesu – i pragnąć go osiągnąć (a nie

tylko chcieć) – to podstawowy sposob osiągania sukcesu.

 

Co da Ci precyzja celu?

 

 

 

● dokładną informację o tym, co chcesz osiągnąć

● możliwość specjalizacji w tym, do czego zmierzasz

● możliwość lepszej organizacji swojej pracy i swojego czasu

● otwartość na wszystko, co doprowadzi Cię do celu

● zdecydowanie i szybkość w podejmowaniu decyzji prowadzących

do celu

● zdolność przyciągania ludzi i zarażania ich Twoją pasją do celu

● możliwość powiązania wiary z konkretnym dążeniem

● możliwość programowania swojej podświadomości pod kątem

celu

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 9

 

Sekret drugi: Atrakcyjność przyciąga sukces

 

Aby odnosić sukcesy, należy działać i postępować jak

człowiek sukcesu

. Jest to jedna z najtrudniejszych zasad filozofii

 

 

sukcesu Napoleona Hilla, gdyż zakłada, słusznie zresztą, iż sukces

mentalny poprzedza faktyczny sukces osiągnięty w życiu

rzeczywistym. Wiąże się ona oczywiście z przekonaniem, iż jedyną

rzeczą, ktorą tak naprawdę jesteśmy w stanie sterować

i kontrolować, jest nasz sposob myślenia i zachowania. Sukces

zaczyna się w głowie, a jego bezpośrednim źrodłem jest odpowiednie

nastawienie mentalne (psychiczne, umysłowe).

Jeżeli jesteśmy zrozpaczeni, sfrustrowani i negatywnie nastawieni,

nie ukryjemy tego przed otaczającym nas światem, a nasza

pesymistyczna postawa zniszczy naszą atrakcyjność i zniweczy

wszelkie szanse na osiągnięcie sukcesu. Atrakcyjność osobowa jest

bowiem siłą, ktora przyciąga, a nie odpycha sukces. Kluczem do

sukcesu jest zatem „właściwa postawa umysłowa w dowolnej

sytuacji” (s. 39), nawet w czasach najgorszego kryzysu żciowego.

Człwiek z pozytywnym nastawieniem to człwiek uśiechnięy,

z odpowiedniąpostawąi tonem głsu, to człwiek pewny swojego

sukcesu, a wię człwiek atrakcyjny dla innych i samego sukcesu.

Człwiek negatywny i nieatrakcyjny to jego przeciwieńtwo.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 10

 

Jak można kształtować atrakcyjną osobowość?

 

 

 

● ćwiczyć uprzejmość i takt w stosunku do innych ludzi

● świadomie kontrolować ton głosu i mowić tonem spokojnym

i pewnym siebie

● wyrobić w sobie nawyk uśmiechania się (jako przeciwwaga gniewu

i smutku)

● świadomie kształtować wyraz twarzy, aby emanować spokoj

i pewność

● ćwiczyć tolerancję, cierpliwość, sprawiedliwość i szczerość

● śmiać się i ćwiczyć dobry humor

● używać słow pozytywnych, aby komunikować swoje nastawienie

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 11

 

Sekret trzeci: Sukces jest wiarą

 

Sukces jest wiarą a „wiara jest stanem umysłu”. (s. 64)

 

 

 

Wiara jest motorem pozytywnego nastawienia umysłowego i siłą,

ktora pozwala przetrwać chwile zwątpienia. Jeśli wierzymy, jesteśmy

przeświadczeni, że sukces jest naszym przeznaczeniem i niezależnie

od tego, co się wydarzy, na pewno go osiągniemy. Wiara pośredniczy

w przejściu od idei do realizacji i jest „źrodłem energii, ktore

przekształca […] myśli w czyn”. (s. 67)

Wiara to przeciwieńtwo niewiary i siedmiu stanow strachu: biedy,

krytyki, choroby, utraty miłśi, starośi, utraty wolnośi i śierci.

Wiara to momenty, w ktorych podejmujemy walkęz obawami

i blokujemy napłw negatywnych myśi, to takż chwile, w ktorych

całowicie oddajemy sięnadziei na spełienie naszych marzeńi nie

zważmy na przykrośi, ktore napotykamy.

 

Jak uruchomić i kultywować wiarę?

 

 

 

● sprecyzować swoj cel, względnie swoje cele

● stosować autosugestię i przemawiać do siebie najlepiej w formie

modlitwy

● stosować wizualizację i wyobrażać sobie siebie odnoszącego sukces

● myśleć o sukcesie i korzyściach, ktore z tego wynikną

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 12

● przebywać w odpowiednim pozytywnym otoczeniu

● wykorzystywać każdy dzień, aby posunąć się do przodu

● znaleźć mentora lub osobę, ktora będzie nadzorowała postępy

● wykorzystywać pomoce wizualne w domu (np. książki, zdjęcia)

● walczyć z negatywnymi zjawiskami

● kształtować przekonanie o słusznie obranej drodze

 

Sekret czwarty: Trzeba robić więcej

 

Sukces przychodzi do tych, którzy działają, a nie czekają

.

 

 

Sukces jest konsekwencją ciężkiej i wytrwałej pracy, ktorą podejmuje

się mając jedynie nadzieję i wiarę, iż osiągnie się swoje cele. Brak

gwarancji sukcesu jest przyczyną, dlaczego jedynie 2% ludzi spełnia

swoje marzenia.

Jedynie garstka ludzi robi i działa więcej niż jest to konieczne.

Zasada „dodatkowych tysiąca krokow” jest jednak przede wszystkim

kwestiąnastawienia umysłwego, gdyżnie chodzi tutaj o chłdnąkalkulacjękorzyśi płnąych z więszego zaangażwania, lecz

o przekonanie, iżpracy i inicjatywy włsnej nie da siętak naprawdęwycenić Najlepsze rezultaty i najwięsze sukcesy odnosimy wtedy,

gdy staramy sięjak najlepiej wykonaćnasze zadania niezależie od

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 13

wynagrodzenia i potencjalnych zyskow. Sukces, podobnie jak uczucie

miłości, pojawia się nieświadomie i w najmniej oczekiwanych

momentach życiowych. W przypadku „dodatkowych tysiąca krokow”

podstawąjest jednak uczynienie tej zasady częśiąnaszej

osobowośi, w wyniku czego dodatkowe czynnośi wykonujemy

naturalnie i bez oporu.

 

Dlaczego powinno się stosować zasadę „dodatkowych

tysiąca kroków”?

 

 

 

● naturalnie lepiej wykonywane działania zwracają się wielokrotnie

pomnożone

● rekompensata jest pewna, choć pojawia się z opoźnieniem

● zwiększa się nasz autorytet i zainteresowanie naszym działaniem

● można zyskać opinię osoby wyjątkowej i niezastąpionej

● sprzyja to rozwojowi umiejętności i samodoskonaleniu

● można dołączyć do grona 2% ludzi sukcesu

● można pozytywnie kształtować swoją osobowość

● można lepiej zorganizować swoją pracę przez natychmiastowe

działania

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 14

 

Sekret piąty: Trzeba żyć optymizmem

 

Optymizm jest bezpośrednim tworem pozytywnej postawy

umysłowej.

Pozytywna postawa umysłowa to zaś najważniejsza

 

 

i najtrudniejsza zasada filozofii sukcesu według Napoleona Hilla;

najważniejsza, ponieważ stanowi jedynie właściwy punkt wyjścia do

osiągnięcia sukcesu; najtrudniejsza, ponieważ wymaga pełnej,

bezkompromisowej i nieprzerwanej koncentracji na pozytywnych

aspektach życia.

Zrozumieć zasadę numer jeden nie jest trudno, ją zrealizować lub

realizować w dłuższym okresie jest natomiast prawdziwym

wyczynem.

„Sukces przyciąga sukces, podczas gdy porażka przyciąga kolejne

porażki” (s. 110) -to najważiejsze przesłnie sekretu pozytywnego

nastawienia umysłwego. Od momentu swoich narodzin każy

człwiek stoi przed wyborem, czy obraćdrogęoptymizmu i wiary

w przyszłśći we włsne sił, czy teżpesymizmu, co wiąż sięz „rożią” i „ezczynnośią”. Dążnie do spełienia marzeńprzy

silnym pozytywnym nastawieniu umysłwym to gwarancja sukcesu,

podczas gdy brak okreśonego celu przy dominacji strachu

i niepewnośi prowadzi nieuchronnie do klęki żciowej.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 15

 

Jak wytworzyć pozytywną postawę umysłową?

 

 

 

● zrozumieć, że można decydować o swoim nastawieniu i swojej

postawie

● nauczyć się odrzucać negatywne skojarzenia i myśli

● obrać cel, do ktorego będzie się dążyć

● znaleźć sobie mentora lub wzor do naśladowania

● pomagać i wspierać innych

● nauczyć się czerpać korzyści z porażek

● robić to, co się najbardziej lubi

● walczyć ze złymi nawykami

● otaczać się ludźmi pozytywnymi

 

Sekret szósty: Podstawą jest kontrola

 

Jeśli kontrolujemy nasz umysł i nasze emocje,

kontrolujemy siebie i nasze życie.

Droga do sukcesu jest drogą

 

 

ciągłej walki z własnymi uprzedzeniami i słabościami, drogą pełną

wyrzeczeń i zmagań. Aby odnieść rzeczywisty sukces, istotne jest, jak

dobrze radzimy sobie ze światem naszych emocji i myśli, a nie ze

światem zewnętrznym.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 16

Kluczem do sukcesu jest samodyscyplina, przez ktorą rozumie się

zdolność kontrolowania samego siebie, w tym przede wszystkich

swoich emocji i myśli. Samodyscyplina jest konieczna, aby

wykształcić i utrzymać w sobie pozytywną postawę umysłową oraz

zmierzać w kierunku obranego celu. Brak samodyscypliny oznacza

klęskę w walce z siedmioma głownymi emocjami negatywnymi:

strachem, nienawiścią, gniewem, chciwością, zazdrością, mściwością

i podejrzliwością. Samodyscyplina oznacza natomiast zdolność

koncentracji na emocjach pozytywnych, do ktorych zalicza się

miłość, seks, nadzieję, wiarę, entuzjazm, lojalność i pragnienie.

Człowiek sukcesu to człowiek kontrolujący samego siebie, ktory

przede wszystkim jest w stanie podejmować decyzję w oparciu

o rozsądek, a nie tylko emocje. Kontrola emocji przez rozsądek jest

zaś pewną drogą do sukcesu.

 

Co daje samodyscyplina?

 

 

 

● możliwość kontroli pragnień, szczegolnie tych negatywnych

● możliwość sterowania nastawieniem umysłu

● efektywne zarządzanie czasem

● kontrolowanie działań w kierunku osiągnięcia obranego celu

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 17

 

Sekret siódmy: Potęgą jest nauka

 

Uczymy się przez całe życie, a ten, kto się nie uczy, stoi

w miejscu i nigdy nie spełni swoich marzeń.

Człowiek sukcesu

 

 

wie i rozumie, że droga do sukcesu jest pełna przeciwności

i niepowodzeń. Kto czasem nie przegrywa, ten nigdy nie wygrywa.

Kluczem do sukcesu nie jest bowiem unikanie porażek, lecz

umiejętne obchodzenie się z nimi. „Porażka nigdy nie oznacza tego

samego co klęska, chyba że i tylko wtedy, gdy przyjmiesz ją jako

taką”. (s. 188)

Zasada pozytywnego nastawienia umysłwego wiąż siębezpośednio z naukąo przeciwnośiach i porażach: Człwiek

optymistyczny uzna porażęjako szansędo modyfikacji planu

i zmian, aby szybciej i bardziej skutecznie osiąnąćswoje cele.

Człwiek pesymistyczny podda sięnegatywnym emocjom

uruchomionym przez porażęi zacznie wąpićw sens i możiwośćosiąnięia obranego celu. Człwiek z pozytywnym nastawieniem

wyciąnie korzyśi ze swojej porażi, zmieni swoje postęowanie

i osiąnie o wiele więszy sukces. Człwiek o nastawieniu

negatywnym uzna porażęjako ostatecznąklękę ktora jeszcze

bardziej złmie jego pewnośćsiebie.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 18

 

Co dają porażki i niepowodzenia?

 

 

 

● możliwość nowego początku z nowymi pomysłami

● możliwość rozwoju osobowości w kierunku zrozumienia i pokory,

a nie arogancji i prożności

● możliwość zmiany samego siebie

● podnoszą poprzeczkę i wyzwania, co w konsekwencji wpływa

pozytywnie na wolę i żądzę osiągnięcia sukcesu

 

Sekret ósmy: Trzeba korzystać z nawyku

 

 

 

Posiej czyn, a zbierzesz nawyk.

Posiej nawyk, a zbierzesz charakter.

Posiej charakter, a plonem będzie przeznaczenie.

 

(s. 270)

Nawyki decydują o naszej osobowości, o tym, kim byliśmy, jesteśmy

i będziemy w przyszłości. Nawyki działają jak mnożniki

i intensyfikują skutki pozytywnego lub negatywnego nastawienia

umysłowego. Zwyczaj koncentrowania się na emocjach pozytywnych

prowadzi do wykształcenia pozytywnej osobowości. Zwyczaj

zamartwiania się wiąże się natomiast z pesymistycznym

postrzeganiem rzeczywistości.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 19

Siła przyzwyczajenia jest jedną z najpotężniejszych i jednocześnie

najgroźniejszych narzędzi kształtowania charakteru i życia. Poprzez

rutynowe powtarzanie tych samych działań i myśli stają się one

naturalną i integralną częścią naszej osobowości. Źle ukierunkowane

myśli i działania prowadzą do złych nawykow: obsesji ubostwa,

wyobrażonych chorob, lenistwa, zawiści, chciwości, prożności,

cynizmu itp.

 

Jakie nawyki należy w sobie wykształcić?

 

 

 

● nawyk poszukiwania okazji do realizacji swoich celow

● nawyk koncentrowania się na myślach pozytywnych, a nie

negatywnych

● nawyk robienia dodatkowych tysiąca krokow z własnej inicjatywy

● nawyk kontrolowania swoich emocji

● nawyk kontrolowania swoich myśli i działań

● nawyk kontrolowania samego siebie

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 20

 

Podsumowanie

 

 

 

Każdy lub większość z nas dąży do sukcesu, lecz jedynie garstka ludzi

odnosi faktyczne sukcesy. Napoleon Hill podjął się wyzwania

przebadania rożnych ścieżek osiągania sukcesu i sformułowania

wytycznych o sposobie spełniania swoich marzeń.

Wynikiem jego starań jest 17 zasad osiągania sukcesow, z ktorych

8 podstawowych omowiono w tej publikacji.

Zasady Napoleona Hilla to prawdziwe Sekrety Sukcesu, ponieważ

ich powszechna znajomość nie idzie w parze z ich powszechnym

stosowaniem.

Sekretem nie jest zatem wiedza na ich temat, lecz umiejętność

przełożenia tej wiedzy teoretycznej na praktykę. Sukcesu nie osiąga

się bowiem poprzez czytanie, lecz działaniem w świecie

rzeczywistym.

W teorii sprawa wydaje się banalnie prosta. Trzeba przecież tylko:

● mieć cel

● być atrakcyjnym

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 21

● wierzyć

● robić więcej niż pozostali

● myśleć pozytywnie

● kontrolować siebie

● uczyć się na porażkach

● tworzyć dobre nawyki.

Początkiem osiągania sukcesu jest poprawne zrozumienie

powyższych kluczy do sukcesu, czemu służyć ma właśnie niniejsza

publikacja. Kolejnym ważniejszym jednak krokiem jest rozpoczęcie

działania według tych zasad, co pozostaje już w gestii każdego

z osobna.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication

 

8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA

 

 

 

Przemysław Joskowiak

● str. 22

 

Literatura

 

 

 

1. Hill, Napoleon: Myśl! … i bogać się. Podręcznik człowieka. Wydawnictwo Studio Emka. Łodź b. R. Cyt.: Hill,

interesu

Myśl! … i bogać się.

2.Hill, Napoleon; Stone, W. Clement: Sukces? Trzeba tylko chcieć.. Wydawnictwo Studio Emka.

Rzecz o pozytywnym myśleniu

Warszawa 2001. Cyt.: Hill, Sukces, 2001.

3. Napoleona Hilla Klucze do Sukcesu, Wydawnictwo Studio Emka,

Warszawa 1998. Cyt.: Klucze do Sukcesu, 1998.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &PBC Pro Business Communication