GRUPA WYBORU

GRUPA WYBORU – Przesunięcie (V)

W tej lekcji zapoznamy się z grupą wyboru, która znajduje się u samej góry paska narzędzi.

Pierwsze narzędzie tej grupy to PRZESUNIĘCIE. Możemy je wybrać klikając myszką, lub kombinacją klawiszy SHIFT+V.

Służy ono jak sama nazwa wskazuje do przesuwania elementów naszego projektu. Mogą to być elementy, które zaznaczymy, mogą to być warstwy ( o których w dalszej części kursu).

Elementy mogą być przesuwane w obrębie obszaru roboczego. Narzędzie to wydaje się bardzo łatwe w użyciu i pomimo to iż ma tylko jedną opcję w pasku narzędzi, to jednak oferuje dostosowanie i wybór funkcji, które znacznie ograniczają nasz czas podczas pracy.

 

Zajmijmy się jednak najprostszą czynnością, a mianowicie przesuwaniem elementów. Mamy tutaj do wyboru trzy opcje:

 

 1. przeciąganie za pomocą myszki: zaznaczamy sobie obszar, który chcemy przesunąć. Na tym obszarze klikamy lewym przyciskiem myszy (LPM) i nie puszczając przycisku, przenosimy element w miejsce, w którym pragniemy go zobaczyć. Natomiast jeżeli chcemy przesunąć warstwę, klikamy na tą warstwę w palecie warstw i dalej postępujemy dokładnie w taki sam sposób jak opisany wcześniej. LPM i przesuwamy warstwę w dowolne miejsce. Przy pracy z warstwami warto zwrócić uwagę na przycisk na pasku opcji narzędzi – auto-zaznaczenie. Jeżeli opcja ta jest zaznaczona kliknięcie myszką na naszym dokumencie będzie powodowało automatyczne przełączenie na warstwę, która zawiera element, w który kliknęliśmy. Jeżeli więc chcemy pracować z konkretną warstwą, opcja ta powinna być wyłączona.

Jeżeli podczas przesuwania wciśniemy klawisz SHIFT, nasze przesunięcie zostanie ograniczone do linii prostych lub też do 45 stopni.

 

 1. przesuwanie przy pomocy strzałek na klawiaturze: często zdarza się, że nasze przesunięcie musi być precyzyjne i dość trudno to dokonać przy pomocy myszki. Tutaj z pomocą przychodzą strzałki na klawiaturze, które zaznaczony obszar przesuwają o jeden piksel, w górę w dół, w prawo i w lewo – w zależności od tego jakiej strzałki użyjemy. Jeżeli wciśniemy do tego klawisz SHIFT nasz obiekt będzie przesuwany o 10 pikseli.
 2. przesuwanie obszaru roboczego: gdy wciśniemy spację, możemy przesuwać myszką cały nasz dokument, aby ustawić sobie miejsce do obróbki w najbardziej wygodnej pozycji.

 

 

To podstawowe zadania narzędzia przesunięcie. A teraz kilka trików, które pomogą nam przyśpieszyć pracę.

 

 1. Zaznaczamy obszar naszego dokumentu (o zaznaczaniu obszarów już lada moment ;)). Wciskamy klawisz ALT, zaznaczamy ikonkę narzędzia przesunięcie i przesuwamy zaznaczony element w dowolne miejsce. Nasz element nie tylko został przesunięty, ale zrobiliśmy sobie szybką kopię zaznaczonego elementu elementu.
 2.  Narysujmy trzy elementy, każdy na osobnej warstwie. Aby to zrobić wybierzmy z grupy wektorowej narzędzie prostokąt. Narysujmy 3 prostokąty. W palecie warstw widzimy, że utworzyły nam się trzy warstwy. Połączmy je klikając na nie myszką z przytrzymanym klawiszem SHIFT. Teraz przechodzimy do naszego super narzędzia – przesunięcie. Na pasku opcji narzędzi pojawiły nam się małe ikonki, które określają, w jaki sposób elementy z warstw mają być wyrównanie względem siebie:

 

 

Opisuję ich działanie od lewej:

 1. dopasowanie górnych krawędzi;
 2. wyrównanie warstw do pionowej osi wszystkich elementów;
 3. dopasowanie dolnych krawędzi;
 4. wyrównanie do lewej krawędzi;
 5. wyrównanie do pionowej osi elementów;
 6. wyrównanie do prawej krawędzi;
 7. Rozłożenie do górnej krawędzi;
 8. Rozłożenie zgodnie z centralną osia;
 9. Rozłożenie względem dolnej krawędzi;
 10. Rozłożenie względem lewej krawędzi;
 11. Rozłożenie względem środka;
 12. Rozłożenie względem prawej krawędzi.

 

 

 

 1. Ostatnią przydatną funkcją narzędzia przesunięcie, jest funkcja, którą możemy wybrać klikając na pasku opcji narzędzi – kontrolki przekształceń. Po wybraniu tej opcji wokół naszego elementu pojawiają się prowadnice, które pozwalają nam dowolnie przekształcać nasz obiekt ( jest to przekształcenie swobodne, które możemy również uaktywnić wciskając kombinację klawiszy CTRL + T).

 

No cóż jak widzimy już pierwsze narzędzie, które poznaliśmy jest bardzo użyteczne.

Zapraszam na kolejne lekcje.

Mag.